MK                            EN
Услуги

Грижата за вашето дизел возило можете да ни ја доверите на нас.

Покрај основната дејност снабдување со резервни делови, нашата компанија дополнително во соработка со повеќе сервиси низ Р. Македонија обезбедува монтажа на истите.

Исто така вршиме и комплетна дијагностика, сервисирање и одржување на вашиот возен парк.

Како дополнителна активност  нудиме и комплетно решение за опремување на дизел сервиси.

Нашата компанија е овластена за продажба на сите видови апарати за дијагностика и поправка на бош пумпи 

(Bosch KTS, Bosch EPS, KMA, MGS) како и лиценциран софвер за истите (Bosch ESI Tronic).